späť
WifiTech s.r.o.
Partizánska 446/59, 976 68 Heľpa
Hotline: pracovné dni od 9.00 do 17.00 hod, sobota od 9:00 do 12:00hod, sviatky iba SMS, tel: +421 903 830 560
admin[zavináč]olim.sk, www.wifitech.olim.sk
Cenník pripojenia na Internet
Platný od 1.11.2021
Aktivácia služby internet Flat jednorázovo
Zriadenie služby v pásme 2,4GHz/5GHz v bytovom/rodinnom dome
• Inštalácia technického vybavenia spoločnosti Olim.sk na pripojenie užívateľa na Internet
(V cene inštalácie je zariadenie Mikrotik na pripojenie k internetu, inštalácia s LAN káblom dĺžky do 20 metrov, zariadenie užívateľ vracia späť spoločnosti Olim.sk po ukončení poskytovania služby)

69,60 €
Predaj zariadenia a zriadenie služby v pásme 2,4GHz/5GHz v bytovom/rodinnom dome
• Inštalácia technického vybavenia spoločnosti Olim.sk na pripojenie užívateľa na Internet
(V cene inštalácie je zariadenie Mikrotik na pripojenie k internetu, inštalácia s LAN káblom dĺžky do 20 metrov, zariadenie užívateľovi zostáva aj po ukončení poskytovania služby)

120,00 €
Zmena linky na Mikrotik - pre starých zákazníkov
• Prerobenie pripojenia spoločnosti Olim.sk na zariadenie Mikrotik na pripojenie k internetu (zariadenie užívateľ vracia späť spoločnosti Olim.sk po ukončení poskytovania služby)

48,00 €
Odpredaj inštalovného zariadenia užívateľovi 60,00 €
Príplatok za inštaláciu po 15.30 hod. a za víkendovú inštaláciu 36,00 €
• LAN kábel,cena za každý ďalší meter nad 20 metrov 0,60 €
Internet Flat mesačne ročný zvýhodnený poplatok
Internet Standard (max. 5Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát až do 5 Mb/s, rýchlosť odosielania dát až do 500 kb/s,
• dynamická agregácia max 1:12, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického vybavenia po celú dobu platnosti zmluvy
9,90 € 108,00 €
Internet Optimal 5Ghz (max. 9Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát až do 9 Mb/s, rýchlosť odosielania dát až do 900 kb/s,
• dynamická agregácia max 1:18, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického vybavenia po celú dobu platnosti zmluvy
11,40 € 124,80 €
Internet Extra 5Ghz (max. 12Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát až do 12 Mb/s, rýchlosť odosielania dát až do 1,2 Mb/s,
• dynamická agregácia max 1:24, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického vybavenia po celú dobu platnosti zmluvy,
• 1x web priestor pre súkromné využitie v tvare www.nieco.olim.sk
• 1x e-mailová schránka v tvare meno@olim.sk
12,90 € 140,40 €
Internet Grand 5Ghz (max. 15Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• nonstop pripojenie na Internet 24 hodín denne s rýchlosťou sťahovania dát až do 15 Mb/s, rýchlosť odosielania dát až do 1,5 Mb/s,
• dynamická agregácia max 1:36, nepretržitý monitoring siete 24/7,
• poistenie inštalovaného technického vybavenia po celú dobu platnosti zmluvy,
• 1x web priestor pre súkromné využitie v tvare www.nieco.olim.sk
• 1x e-mailová schránka v tvare meno@olim.sk
14,40 € 157,20 €
Internet Vikend (max. 4Mb/s) s poistením Wifi zariadení
Rozsah služieb
• víkendové pripojenie na Internet 24 hodín počas víkendu denne s rýchlosťou sťahovania dát až do 4 Mb/s, rýchlosť odosielania dát až do 400 kb/s,
• dynamická agregácia max 1:12
• poistenie inštalovaného technického vybavenia po celú dobu platnosti zmluvy
7,90 € 85,20 €
Verejná IP adresa (formou NAT 1:1) 4,00 € 48,00 €
Ostatné poplatky jednorázovo
Wifi router pre bezdrôtové aj káblové pripojenie počítačov/notebookov súčasne v domácnosti 30,00 €
Drôtový (LAN) router pre káblové pripojenie počítačov/notebookov súčasne v domácnosti 30,00 €
poplatok za dočasné odpojenie na žiadosť užívateľa 0,- €
poplatok za znovupripojenie po odpojení na žiadosť užívateľa 10,00 €
poplatok za znovupripojenie po odpojení pri porušení zmluvných podmienok 20,00 €
poplatok za preloženie klienta 24,00 €
kópia faktúry alebo iného administratívneho dokladu 3,00 €
poplatok za vyhotovenie a zaslanie upomienky 5,00 €
Servisné poplatky -
cestovné náklady 0,40 € / kilometer
výjazd technického pracovníka (počíta sa každá začatá polhodina) 24,00 € / hodina

späť